Alles wat de kern niet raakt is ruis – Uitgeverij aquaZZ in Arnhem Literaire verhalenbundel

In deze literaire verhalenbundel komen verschillende onderwerpen
en thema’s naar voren zoals radeloosheid, woede, verstikkende
moederliefde en totale controle in een wereld die niet de jouwe is.
Jacqueline Voskuil zorgt ervoor dat je met de personages kunt
meeleven of juist met afschuw moet constateren dat er mensen
bestaan die het niet zo nauw nemen met het levensgeluk van
kinderen.
Naast het schrijven van fictie is Voskuil droomdeskundige en schrijft
zij ook non-fictie (dromen). Tevens is zij schrijver van artikelen over
dromen in verschillende (internet)tijdschriften. Daarnaast geeft zij
lezingen over dromen en lessen in creatief schrijven aan
volwassenen, kinderen in het onderwijs en jongeren in het
voortgezet onderwijs. Ook geeft ze een cursus schrijven van
levensverhalen.